Voor wie

De vakantieweken en weekendcyclussen zijn bedoeld voor kinderen waar de dagelijkse situatie (even) niet optimaal is en voor de nodige spanningen zorgt. Zij gaan – mede daardoor – niet of nauwelijks op vakantie. De kinderen hebben ontspanning en extra positieve aandacht nodig. Tegelijkertijd wordt het (pleeg)gezin/de opvanglocatie even ontlast.

Voor wie zijn de vakanties en weekenden?

Het gaat om kinderen:

 • uit de residentiële en gezinsvervangende jeugdhulp;
 • die op of onder de armoedegrens leven;
 • met ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD, ASS enz.)
 • met achterstanden of een licht verstandelijke beperking en/of
 • met een gehandicapte, ernstig zieke of verslaafde – ouder, broer en/of zus.

Bij veel kinderen is er sprake van sociale uitsluiting, dat wil zeggen:

 • een tekort aan sociale contacten;
 • weinig tot geen deelname aan sportverenigingen en andere clubactiviteiten;
 • genegeerd en/of afgewezen worden door leeftijdsgenoten en/of
 • geen toegang tot passend onderwijs en/of goede huisvesting.

Wie kunnen er niet mee met de vakanties en weekenden?

Natuurlijk gunnen we alle kinderen een fijne tijd bij Heppie. We kunnen echter niet elk kind de juiste begeleiding bieden. De volgende kinderen behoren niet tot de doelgroep:

 • Kinderen die door hun stoornis, beperking, ziekte of handicap niet kunnen functioneren in een groep en/of meer dan 1-op-3 begeleiding nodig hebben.
 • Kinderen met een verstandelijke beperking waarvan het IQ lager is dan 60;
 • Kinderen met verslavingsproblematiek.
 • Kinderen die verpleegkundige hulp nodig hebben.
 • Kinderen met een lichamelijke handicap, in die mate dat zij rolstoelafhankelijk zijn en/of niet kunnen deelnemen aan het programma.
 • Kinderen met een visuele handicap (zeer slechtziend – blind).
 • Kinderen die zichzelf beschadigen (automutilatie).
 • Kinderen die psychotisch zijn en/of psychoses kunnen krijgen.
 • Kinderen die gediagnosticeerd zijn met een antisociale gedragsstoornis (Conduct Disorder).

Heppie kan naar aanleiding van specifieke informatie op het aanmeldformulier ervoor kiezen hiervan af te wijken. Een evenwichtige samenstelling van de groep kinderen tijdens een vakantieweek of weekend blijft altijd het uitgangspunt.